مصرف زعفران به مقدار زیاد سمی است و باعث استفراغ ، خون ریزی رحم ، اسهال خونی ، خون ریزی از بینی ، پلک ها و لب ها ، سرگیچه، بی حالی ، زردی پوست و
 تحریکات شدید ماهیچه های صاف و حتی گاهی مرگ نیز می شود .
 
براساس تحقیقات علمی صورت پذیرفته مقدار 50 میلی گرم در روز ( ماهیانه 3 گرم ) زعفران از لحاظ پزشکی برای هر فرد توصیه می شود.

منبع : وبسایت زعفرانسمیت زعفران
برچسب ها : زعفران